FR  |  NL Bezorging 100% GRATIS(1) Bandenspecialist goedkoop online
+3318 362 0317 0,34€ BTW inbegrepen/min.
Gekwalificeerde Klantenservice
N°1 op klanttevredenheid (4) Advies 1001
Nieuwe klant? Mijn rekening  
Al Klant ?
Ik meld me aan
Wachtwoord vergeten ? Ik log in
Nieuwe klant ? Ik maak mijn account aan
Je bent een pro ? Ik maak mijn account aan PRO

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDENVoorwoord

De volgende algemene voorwaarden van verkoop gelden voor alle aankopen op de site 1001PNEUS.BE, hierna als “website” benoemt.

Deze voorwaarden worden vastgesteld door:

• 1001Banden, bandenverkoopbedrijf, waarvan het hoofdkwartier op 67 cours Mirabeau, 13100 Aix en Provence zich bevindt, geregistreerd met het nummer 513 577 429, eigenaar van het merk 1001Banden

• Iedere persoon die een aankoop doet op onze website, hierna als “klant” benoemd,.

De bevestiging van aankoop nadat U op onze website bent geweest, en het aantikken van “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van online verkoop” betekent dat de klant volledig en zonder uitzonderingen met de volgende algemene voorwaarden akkoord gaat. De klant bevestigd dat hij of zij juridisch een contract kan concluderen volgens de artikelen 1145 en die daarna, vastgesteld in het burgerlijk wetboek. De klant zal zijn aankoop niet kunnen bevestigen totdat hij of zij akkoord gaat met onze voorwaarden. De “klik” op het vakje naast “Bevestigen en doorgaan” aan het einde van de aankoop op de website staat voor het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, en dient als een handgeschreven bevestiging met handtekening.Artikel 1. Producten

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Franse wetgeving en aan de normen die in Frankrijk van toepassing zijn. De fotografische verbeeldingen zijn een trouw beeld van de producten die in de verkoop aangeboden worden. Elk product is anderszins van een beschrijving voorzien waardoor de klant kennis kan maken met de belangrijkste kenmerken. In geval van een kennelijke fout tussen de kenmerken van een product en de verbeelding van het product, zal SAS 1001BANDEN de koopwaar terugnemen en terugbetalen (in overeenkomst met artikel 5.2).Artikel 2. Beschikbaarheid

1001Banden geeft aan op de website hoeveel producten het bedrijf nog aan te bieden heeft. Deze informatie is een aanwijzing en kan variëren aangezien de transacties die 1001Banden dagelijks concludeert. De prijzen en offers zijn van toepassing zolang deze op de website worden vermeld, en zolang de producten beschikbaar zijn. Mocht het product niet meer beschikbaar zijn op het moment van aankoop, dan word de klant hier ook voor geïnformeerd, en zal 1001Banden gelijkwaardige producten voorstellen, of een terugbetaling uitvoeren na maximum 14 (veertien) werkdagen vanaf de dag waarop de klant hiervoor zijn keuze mededeelt aan 1001BANDEN.Artikel 3. Het plaatsen van een bestelling

De contractuele informatie is in het Nederlands beschikbaar op de 1001PNEUS.BE website.


3.1. De volgende stappen moeten worden gevolgd om een elektronisch contract te concluderen.

Om bandenproducten te bestellen, kan de klant op twee manieren zoeken:

1/ Afhankelijk van de afmetingen van de banden (hoogte, lengte, belastingsindicator, merk, zoekopties)

2/ Afhankelijk van het voertuig van de klant. De klant zal dan zijn voertuig invullen in de zoekmachine (merk, model, motorisering, bouwjaar, afmetingen) om de gepaste banden te vinden voor het voertuig.

Deze zoekmachine is een aanwijzing en houdt geen rekening met eventuele modificaties die aan het voertuig zijn aangebracht.

In ieder geval is de klant verantwoordelijk voor zijn keuze en selectie, en word het aangeraden om de technische specificaties van het voertuig na te checken, en de instructies van de fabrikant na te komen, ook wat aangaat veiligheidsmaatregelen. 1001Banden neemt geen verantwoordelijkheid mocht dit een rede zijn tot ongelukken met het voertuig.

Afhankelijk van wat de klant heeft ingevuld, worden er producten voorgesteld, met de mogelijkheid om de technische beschrijving van het product te consulteren.

Als de klant heeft aangegeven welk product hij of zij nodig heeft, kan er een hoeveelheid ingevuld worden, en kunnen de producten in de winkelwagen toegevoegd worden.

Wanneer de klant acht dat hij zijn keuze heeft gemaakt, dan hoeft de klant alleen nog maar op zijn winkelmandje te klikken (“Uw winkelmandje” rubriek).

Er wordt daarna aan de klant gevraagd om een inschrijvingsformulier in te vullen, of als de klant al ingeschreven is, zijn of haar inloggegevens. Er wordt de klant ook de mogelijkheid gegeven, indien hij al ingeschreven is, de persoonlijke informatie omtreffend zijn account te wijzigen.

Op ieder moment kan de klant de geschiedenis en de status van zijn bestellingen consulteren in de rubriek “Mijn account / Mijn bestellingen”.

SAS 1001BANDEN behoudt het recht om bestellingen te weigeren of te annuleren voor klanten met wie een betalingsgeschil zou bestaan aangaande een vorige bestelling.


3.2. De mogelijkheid voor de klant om, voor het concluderen van het contract, eventuele fouten aangaande de gegevens te identificeren en te verbeteren:

Als eenmaal het inschrijvingsformulier of de inlogcodes zijn ingevuld, komt de klant op een pagina terecht met een overzicht van de bestelling vooraf gekozen, met de mogelijkheid om eventueel producten te wijzigen of te verwijderen (artikel en/of hoeveelheid en/of ontvangst- en/of adres).

Hierna kan de klant zijn leveringswijze aangeven, vervolgens kan de kant kiezen uit een lijst van betaalmethodes die 1001Banden voorstelt.

Nadat deze bevestigt zijn, en na het accepteren van deze algemene voorwaarden, en dit heeft dezelfde wettelijke waarde als een handtekening, komt de klant automatisch op een pagina terecht voor de betaling, afhangend van welke betaalmethode de klant heeft gekozen.

1001Banden stuurt een bevestiging van de bestelling naar het email adres die de klant heeft ingevuld tijdens zijn inschrijving, conform aan Artikel 1369-2 van het Franse burgerlijk wetboek. De transactie is geconcludeerd vanaf het moment dat de betaling is bevestigd afhankelijk van de betaalmethodes beschikbaar in artikel 6.Artikel 4. Bezorging

De standaard bezorging is gratis vanaf de aankoop van 2 (twee) autobanden in België. Een vastgestelde toeslag van 8,75€ (acht euro en vijfenzeventig centen) zal gefactureerd worden als slechts één enkele autoband besteld is. De bestelling wordt pas behandeld en bezorgd na ontvangst van de betaling.

SAS 1001BANDEN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor door de klant aangegeven valse of onvolledige informatie waardoor de bezorging niet plaats kan vinden.

Wanneer de klant zijn pakket ontvangt moet hij:

1/ De conformiteit van de goederen controleren, ongeacht het bezorgingadres (aan huis of in een montagecentrum).

2/ Elke afwijking aanwijzen in de vorm van een handgeschreven reserve op de ondergetekende leveringsbon.

3/ Zijn reserve zo spoedig mogelijk aan SAS 1001PNEUS melden, via email naar contact@1001pneus.be.

4/ De bezorging weigeren indien de verpakking in een slechte staat of beschadigd zou zijn, zodat hij van de waarborg van het vervoerbedrijf kan profiteren.


4.1 Bezorgingtermijn

De bestellingen worden bezorgd door een door 1001BANDEN gemachtigd vervoerbedrijf, binnen 1 (een) tot 6 (zes) werkdagen voor bestellingen die voor het middaguur worden geplaatst, en binnen 1 (een) tot 7 (zeven) werkdagen voor bestellingen die na het middaguur worden geplaatst, afhankelijk van het type product, en tellend vanaf de ontvangst van de volledige betaling voor de bestelling.

De bezorgingtermijn wordt duidelijk aangeduid voordat de klant zijn bestelling bevestigd.

Sommige bestellingen kunnen wat later aankomen in verband met het gewicht en de beschikbaarheid van de producten. In dit geval kan het langer dan 7 (zeven) werkdagen eisen, en zal dit ter kennis van de klant gebracht worden voordat hij zijn bestelling bevestigd.

Omvangrijke bestellingen kunnen soms in verschillende pakketten bezorgd worden en ook in verscheidene bezorgingen, in dit geval wordt het aanbevolen voor de klant om dit op de bezorgingbon te melden.


4.2 Bezorgingadres

De bezorging van de bestelling wordt nagekomen aan het adres dat de klant heeft ingevoerd tijdens de bestelling.

Zowel wanneer de bestelling wordt bezorgd aan het huis van de klant, als wanneer de bestelling wordt bezorgd in een montage centrum, is de klant de enige verantwoordelijke voor de controle van de goederen voordat deze gemonteerd worden. De klant behoort zich te verzekeren dat de producten conform zijn aan zijn bestelling.

Mochten de goederen beschadigd, onvolledig bezorgd, of onconform zijn, dan wordt het de klant aangeraden dit op te schrijven op de leveringsbon voordat hij deze ondertekent.

In het geval van een bezorging aan huis, dan heeft de klant 7 (zeven) volle dagen, tellend vanaf de leveringsdatum, om SAS 1001BANDEN per e-mail of telefoon de reserves of klachten te melden. Na dit termijn zullen er geen klachten meer aanvaard worden door SAS 1001BANDEN. De goederen worden dan als conform beschouwd.

In het geval van een bezorging in een montagecentrum, heeft de klant 10 (tien) werkdagen om SAS 1001BANDEN per e-mail of telefoon de reserves of klachten te melden. Na dit termijn zullen er geen klachten meer aanvaard worden door SAS 1001BANDEN. De goederen worden dan als conform beschouwd. SAS 1001BANDEN zal geen enkele gemonteerde autoband terugnemen, vervangen, noch terugbetalen.

SAS 1001BANDEN zal zo snel mogelijk producten vervangen waarvan op de bezorgingbon is aangeduid dat de producten niet conform of defect zijn bezorgd.


4.3. In geval van afwezigheid

Mocht de klant, of iedere persoon die de producten kan ontvangen, afwezig zijn tijdens de bezorging, dan zal de leverancier een bericht hiervan achterlaten, en zal er een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden, of zal de klant de goederen op moeten halen in het dichtstbijzijnde bureau van het vervoerbedrijf.

Als na 7 werkdagen de producten niet ontvangen zijn, of de klant de producten niet is komen ophalen in het magazijn, dan worden de producten teruggestuurd naar de verzender op de kosten van de Klant. Deze kosten zijn ter waarde van 22 (tweeëntwintig) euro bruto per autoband in België, en zullen van de terugbetaling van de bestelling afgetrokken worden.


4.4. Late bezorgingen

In het geval dat de bezorging te laat is, kan de klant zich wenden tot de klantenservice van SAS 1001BANDEN, door een e-mail te sturen naar contact@1001pneus.be. Te late bezorgingen door overmacht (natuurramp, slecht weer, brand, overstroming, staking, ongeval, rijverbod door de lokale overheid, enzovoort) die de bezorging zou verhinderen of vertragen geeft de klant het recht niet om de bestelling volledig noch gedeeltelijk te beëindigen. In dit geval dient de contractuele bezorgingtermijn niet meer toegepast te worden.

Alle late bezorgingen van langer dan 7 (zeven) werkdagen na de normale termijn van 7 (zeven) werkdagen kunnen leiden tot het beëindigen van de bestelling(en) in kwestie. In dit geval wordt de klant binnen 14 (veertien) werkdagen terugbetaald worden. Deze voorwaarde is niet van toepassing in het geval van een te late bezorging door overmacht, zoals hierboven beschreven.


4.5. Het weigeren van de bezorging

De klant kan de bezorging weigeren. Het is aanbevolen de reden van de weigering op de bezorgingbon aan te duiden. In het belang van een goed beheer van de processtroom, wenst SAS 1001BANDEN zo vroeg mogelijk van weigeringen geïnformeerd te worden. De klant kan zijn weigering aanmelden per e-mail naar contact@1001pneus.be. In het geval van een weigering van een bezorging die niet onconform blijkt te zijn, zal de klant kosten ter waarde van 22 (tweeëntwintig) euro bruto per autoband moeten betalen.


4.6. Klachten wegens bezorgingproblemen of missende pakketten

In dit geval moet u contact opnemen met SAS 1001BANDEN per e-mail. 1001BANDEN zal dan de klacht bij het vervoerbedrijf melden en het onderzoek kan dan 20 (twintig) dagen duren.Artikel 5. Terugtrekking / Terugsturen van goederen


5.1. Terugtrekking

De klant, particulier, beschikt over 14 dagen om aan 1001Banden te laten weten dat hij zijn bestelling terug wil laten terugbetalen.

Deze 7 dagen gaan in vanaf het moment dat de bestelling geleverd word voor de producten, en vanaf de bestelling van een dienstverlening. Mocht de bezorging in meerdere keren geleverd worden, dan gaan de 7 dagen in vanaf het moment dat de laatste producten zijn ontvangen. De door de klant of montage centrum gedateerde bezorgingbon dient als bewijs. De gepersonnaliseerde producten zijn uitgezonderd van het recht op terugtrekking. De teruggestuurde autobanden of velgen die al gemonteerd zijn geweest zullen niet door SAS 1001BANDEN aanvaard worden, omdat deze niet meer verkoopt kunnen worden. Het recht op terugtrekking geld ook niet voor door de klant gepersonnaliseerde nummerplaten.

In het belang van een goed beheer van de processtroom, wenst SAS 1001BANDEN zo vroeg mogelijk van weigeringen geïnformeerd te worden. De klant kan zijn weigering aanmelden per e-mail naar contact@1001pneus.be.

De producten moeten intact, verkoopbaar, schoon, zonder enkel spoor van gebruik of montage, in de oorspronkelijke verpakking.


5.2. Terugzending van goederen

Wanneer de beslissing voor een terugzending het gevolg is van een onconforme bestelling of een beschadiging, behoudt SAS 1001BANDEN zich het recht om een onderzoek uit te voeren.

Indien de teruggezonden producten beschadigd of onvolledig zijn, behoudt SAS 1001BANDEN zich het recht om de terugbetaling te weigeren.

De klant is verantwoordelijk voor alles risico’s verbonden aan het terugzenden van producten. Nadat SAS 1001BANDEN de producten nagekeken heeft, zal het bedrijf de klant binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de teruggezonden goederen, terugbetalen.

De klant kan op twee manieren de goederen terugsturen:

1/ De bezorging van de goederen weigeren. De terugstuurkosten zijn ter waarde van 22 (tweeëntwintig) euro bruto per autoband in België, en zullen alleen van de terugbetaling afgetrokken worden als er na afloop wel degelijk een probleem is geconstateerd met de bestelling.

2/ De goederen kunnen ook op eigen kosten teruggezonden worden, binnen een termijn van 14 (veertien) dagen, tellend van de dag dat de klant heeft laten weten dat hij zich terugtrekt. In dit geval danken wij bij voorbaat om een e-mail naar contact@1001pneus.be te sturen, en behoudt SAS 1001BANDEN zich het recht om de terugbetaling pas uit te voeren nadat de goederen weer terug ontvangen zijn.Artikel 6. Annulering en/of wijziging van de bestelling

Voordat u de bestelling bevestigt, vragen wij u om aandachtelijk de aangegeven informatie te verifiëren, zowel de inhoud als de totale waarde van het winkelmandje.

Als de bestelling eenmaal bevestigd is, kan SAS 1001BANDEN deze niet meer annuleren, of de inhoud ervan wijzigen, noch het bezorgingadres wijzigen.

Na bevestiging van uw betaling is annuleren en/of wijzigen onmogelijk.Artikel 7. Garantie

De producten aangeboden door SAS 1001BANDEN vallen onder de garantie van de fabrikant. Het wordt gesteld dat SAS 1001BANDEN geen extra garantie verzekert over die van de fabrikant.

In overeenkomst met artikels 1641 tot en met 1649 van het Frans burgerlijk wetboek, enkel producten met een verborgen gebrek kunnen worden teruggestuurd naar SAS 1001BANDEN. De klant die een verklaring maakt voor een verborgen gebrek moet het product vervolgens naar SAS 1001BANDEN terugsturen. De klant behoort dit dan ook te bewijzen.

De garantie geldt niet voor beschadigingen als gevolg van een foutieve montage, noch voor de normale slijtage van autobanden, noch voor een onconform gebruik van de banden, noch voor de verslechtering van de producten door nalatigheid. De garantie geldt niet voor lekke banden. Elke terugzending van goederen wordt onderworpen aan een deskundig onderzoek. SAS 1001BANDEN zal elk product dat als gebrekkig is bevonden door de fabrikant terugbetalen. Zodra de producten gemonteerd zijn, kunnen ze niet meer teruggenomen of terugbetaald worden. De enige uitzondering is een fabricatiegebrek dat na de montage schriftelijk vastgesteld is, gedateerd en onderteekend door een professional uit de automobielindustrie.

Geen enkele klacht verbonden aan een slechte opslag van de banden voor meer dan 7 (zeven) werkdagen zal worden geaccepteerd.Artikel 8. Tarieven

De prijzen die op de website worden aangegeven, zijn in euro’s en alles is inbegrepen, behalve de leveringskosten en prijs van montage die op het moment van aankoop ook op de website staan.

1001Banden bepaalt de prijs en kan die op ieder moment veranderen, de prijs van toepassing staat op de website op het moment van aankoop.

De prijzen omvatten ook een ecologische deelname aan de recycling van tweedehands banden (milieubelasting).

De leveringskosten worden aan de klant doorgecommuniceerd tijdens de bevestiging, voor de betaling.

Een referentieprijs wordt ook aangegeven op de site. Deze dient om prijzen te vergelijken met meest voorkomende prijzen in andere bedrijven, en het aantal word bepaald door de fabrikant, de verdeler, de licentiehouder of de importeur die het product commercialiseert.

De producten die door SAS 1001BANDEN verkocht worden blijven het eigendom van het bedrijf totdat de totale afbetaling heeft plaatsgevonden.Artikel 9. Betaling

Alle bestellingen in België worden via creditcard betaald.

De volgende creditcards zijn aanvaard: Visa / CB / Eurocard en MasterCard. De bankrekening zal gedebiteerd worden binnen 5 (vijf) dagen na de datum van bestelling, en de betaling zal als effectief beschouwen worden na de bevestiging van het akkoord van de betalingscentra.

Inlichtingen betreffend de betaling: De 1001BANDEN.BE website heeft geen toegang tot de betalingsgegevens van de klant. De betaling vindt direct plaats tussen de banken.Artikel 10. Wettelijke inlichtingen


10.1. Vertrouwelijkheid

De creditcardnummers worden niet opgeslagen of bewaard. In alle beveiligde zones waar de URL van de 1001BANDEN website begint met https:// (waar de “s” staat voor “secure”) wordt de informatie versleuteld en gecodeerd, en dus beschermd voordat ze op het internet worden gebracht.


10.2. Het controleren van het creditcardnummer

Wanneer de klant, tijdens de bevestiging van de bestelling, op "Verzenden" klikt, controleert de bank van SAS 1001BANDEN (Banque Populaire) de geldigheid van het creditcardnummer en verzekert zich ervan dat er geen oppositie bestaat. De klant wordt dus dubbel beschermd tegen misbruik en fraude.


10.3 Bescherming van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de Franse wet N° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computerinformatie, computerbestanden en individuele vrijheden die gewijzigd werd in augustus 2004, beschikt de klant over het recht op toezicht, verbetering, wijziging, oppositie en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. De klant kan dit doen in de rubriek “Mijn Account” op de website. De geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens op de website, is verklaard aan de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden onder nummer 1274917.Artikel 11. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil moet de klant eerst met SAS 1001BANDEN contact opnemen om een minnelijke schikking te vinden. Het is duidelijk dat deze aanpak de duur van de wettelijke garantie en het termijn voor klachten niet onderbreekt (in overeenstemming met artikel 7). Alleen de rechtbanken van het rechtsgebied van de sociale zetel van SAS 1001BANDEN zullen bevoegd zijn om geschillen omstreeks de bestellingen te beoordelen, tenzij SAS 1001BANDEN een andere bevoegde rechtsmacht wilt aanwenden. Deze bepaling geldt ook in het geval van een kortgeding, incidentele vordering of meerdere verdachten, ongeacht de betalingswijze.Artikel 12. Uitstrekking, duur en geldigheid van het aanbod

Het geografische gebied waarin het aanbod van SAS 1001BANDEN geldt strekt zich uit tot heel België. Het aanbod is geldig zolang het op voorraad is.

Als u onze acties & aanbiedingen wilt ontvangen, Bevestigen
Betaal uw veilige banden Site &
Beveiligde - https Betaling
Banden tegen lage prijzen Laagste-prijsgarantie
op uw banden
Een ruime keuze banden 26000 gegevens
450 montagecentra
Band experts tot uw beschikking Gekwalificeerde Klantenservice

1001banden - Copyright 2005-2012 - Alle rechten voorbehouden 1001banden - - Verklaring CNIL N 1274917 - Algemene verkoopsvoorwaarden
(5) Geldig maar niet gebruikt tarief volgens catalogus fabrikant. Dit is niet het tarief dat op de website gehanteerd wordt.